MODESTA BC-05 ADVANCED WATER REPELLENT GLASS COATING

MODESTA BC-05 ADVANCED WATER REPELLENT GLASS COATING

RO

Modesta BC-05 este o acoperire unică de sticlă bazată pe un cadru molecular tridimensional. Formează un strat durabil din sticlă dură, foarte durabil, pe vopselele auto. BC-05 produce o strălucire profundă și ajută la prevenirea vopselei de toate tipurile de daune provocate de spălare, zgârieturi, oxidare, seva, filigrane, săruri, acizi și chiar cerneală și vopsele permanente. Proprietățile impermeabile puternice promovează, de asemenea, efectul de curățare automată a stratului de acoperire. BC-05 produce un tip unic de luciu numit luciul „ca bomboane”, care adaugă reflecții și saturație unice vopselei unui vehicul.

EN

Modesta BC-05 is a unique glass coating based on a three-dimensional molecular frame. It forms a highly durable clear hard glass layer on automotive paints. It forms a highly durable clear hard glass layer on automotive paints. BC-05 produces a deep shine and helps prevent the paint from all kinds of wash induced damage, scratches, oxidation, sap, watermarks, salts, acids and even permanent ink and paints. It’s strong water repellent properties also promote the self cleaning effect of the coating. BC-05 produces a unique kind of gloss called the “candy like” gloss, that adds unique reflections and saturation to the paint of a vehicle.

Sună pentru o programare