MODESTA BC-03 PURE GLASS COATING

MODESTA BC-03 PURE GLASS COATING

RO

Eliminarea riscului de zgârieturi nu ar trebui să fie singurul obiectiv în protejarea vopselelor auto. O cauză majoră a vătămărilor vopselei, cum ar fi pierderea luciului și a oboselii, este oxidarea vopselei. Acest proces poate fi încetinit prin izolarea suprafeței vopselei, de aer. Deși acest lucru poate fi obținut cu agenți de acoperire convenționali și ceară, uleiurile și grăsimile conținute în astfel de materiale se oxidează ușor și, la rândul lor, oxidează orice lucru cu care intră în contact. Odată oxidate, acești agenți de protecție a vopselei pot accelera deseori degradarea vopselei decât să o protejeze.

EN

Eliminating the risk of scratches should not the only objective in protecting automotive paints. A major cause of paint damages, such as loss of gloss and dullness is paint oxidation. This process can be slowed by isolating the paint surface from the air. Although this can be achieved with conventional coating agents and wax, the oils and fats contained in such materials oxidize easily, and in turn oxidize anything they come into contact with. Once oxidized, these paint protection agents can often accelerate the degradation of paint rather than protect it

Sună pentru o programare